Dette er barnehagen vår

Om barnehagen

Voksen sitter med to barn på fanget utendørs

Kort fortalt

Norlandia Furulund er en barnehage i Lillestrøm kommune, med 17 ansatte og 68 plasser fordelt på 4 avdelinger.


Røyskatt

1-2 år

Rev

2-3 år

Gaupe

3-6 år

Ulv

3-6 år

Hvorfor velge Norlandia Furulund?

Hos oss er hver dag fylt med spenning, utforskning og oppdagelser. Vi som jobber her i barnehagen er trygge ansatte med høy kompetanse og stort hjerte for barna. Vi har et rikt pedagogisk innhold, og vi dyrker nysgjerrighet, matte og naturfag gjennom forskning sammen med barna.

Barnas medvirkning i hverdagslige gjøremål, aktiviteter og turer er sentralt hos oss. Vi prioriterer lek gjennom hele dagen og skaper et miljø med plass og aksept for alle barn.

Dagene våre er preget av faste rutiner og forutsigbarhet for barna, samtidig som det alltid er rom for spontane aktiviteter og innhold.  

Noe av det vi liker best

  • Sentral beliggenhet ved Flomvollen tursti, med lett tilgang til varierte natur- og kulturopplevelser.
  • Rikt pedagogisk innhold med fokus på lek.
  • Trygge og kompetente ansatte
  • Fokus på barns medvirkning
  • Barnehage svømming for skolestarterne gjennom Triton svømmeklubb
  • Fullkost

Dette er barnehagen vår

Pedagogikk og tilnærming