Vår pedagogikk

Med livslang lyst til lek og læring i Furulund barnehage.

For å legge grunnlaget for livslang lyst til lek og læring, legger vi i Furulund barnehage vekt på følgende:

* Fysisk aktivitet: Barna får varierte opplevelser med fysisk aktivitet. Vi legger til rette for aktiviteter som stimulerer fin - og grovmotorisk utvikling, både inne og ute.

* Lek: Vi legger til rette for variert type lek. Det settes av tid i hverdagen til at barna får leke, både alene og med voksen hjelp/deltakelse der det trengs. Vi gir barna opplevelser i form av turer, bøker og aktiviteter som stimulerer til å videreutvikle leken.

* Medvirkning: Barnas innspill og ønsker om aktiviteter ivaretas. Det pedagogiske innholdet og hverdagsaktivitetene gjenspeiler hva barna er opptatt av.

* Personalet: Personalet er positive, lytter til barna og ser hver enkelts behov.

* Turer: Tur hver uke, både planlagte, spontane, korte og lange. Målet med turen er ikke alltid viktigst, kanskje det dukker opp noe spennende på veien som er vel så interessant som det vi i utgangspunktet planla ?