Avdelinger

Det er tre avdelinger i Furulund barnehage.

* Snekkerbua (3-6 år)
* Småflisa (0-3 år)
* Tømmerstokken (0-3 år)

Småflisa og Tømmerstokken har ca 15 barn på hver avdeling. Dette er tradisjonelle småbarnsavdelinger, hvor vi forsøker å ha en jevn fordeling av 1 og 2 åringer, jenter og gutter.

Snekkerbua er vår doble avdeling for barn over 3 år. Den fysiske utformingen av bygget gjør at dette er to avdelinger for store barn samlet på en avdeling, med mulighet for inndeling i mindre grupper. Vi deler inn i Krokofantene (3-åringer), Hattifnatter (4-åringer) og Skoleklubben (5-åringer). Gruppene har egne aktiviteter deler av dagen, egne turdager og spiser sammen i sin gruppe. På denne måten tilpasses aktivitetene alderstrinnet og de voksne får god kontakt med en mindre gruppe barn.

 

Bilder fra Småflisa

 

 

Bilder fra Tømmserstokken

 

Bilder fra Snekkerbua