Om Norlandia Furulund barnehage

Furulund barnehage har fin beliggenhet på Volla i Lillestrøm, med grøntområder i umiddelbar nærhet. Vår åpningstid er kl 07.00 - 17.00. Vi liker å være ute, og bruker flomvollen, lekeplassen og området rundt Nebbursvollen i hverdagen. I 2019 jobber vi spesielt med måltidskonseptet vårt "Mat med smak", og gjenbruk gjennom satsningen GoGreen. Vi holder åpen dag 01, 12 og 25 februar 2019 kl 09.30 - 11.00, hvis du vil bli bedre kjent med oss.

Barnehagen åpnet i 2003, og har 3 avdelinger med barn i alderen 0-6 år. Med beliggenhet i veletablert villastrøk på Volla, har vi kort vei til sentrum med alle byens fasiliteter. Vi har også kort vei til store friluftsområder langs flomvollen. Vi drar nytte av et godt samarbeid på tvers av avdelinger og av et lite miljø der alle kjenner alle i barnehagen.

Barna i Furulund får mange positive opplevelser i løpet av året ved våre felles arrangement og tradisjoner. Av disse kan det nevnes høstutstilling, Lucia, nissefest, karneval, ski/aktivitetsdag og barnehagekonsert for 6-åringene. Vi har i tillegg et aktivt FAU som arrangerer hyggelige sosiale sammenkomster for barn og foreldre. FAU arrangerer juletrefest og sommerfest hvert år, i tillegg til å samarbeide med barnehagen om høstutstillingen. FAU stiller også med barnehagens fane i 17.mai-toget hvert år.

I Furulund får barna varierte opplevelser ute og inne, og det legges godt til rette for lek og å utvikle vennskap. Barna får påvirke innholdet i sin egen hverdag, og aktivitetene tilpasses de ulike aldersgruppene.

Barna får positive opplevelser av å være i fysisk aktivitet. Vi utvikler holdninger om at det er gøy å være i bevegelse, og introduserer barna for hinderløyper ute og inne, turer av ulik lengde og med ulike mål og et sunt kosthold. Vi legger vekt på at barna er trygge i barnehagen. Den følelsesmessige tryggheten bruker vi god tid på å etablere under tilvenningen. Vi har også gode rutiner som ivaretar den fysiske sikkerheten i barnehagen. Vi sjekker daglig de fysiske omgivelsene, og alle ansatte har årlig førstehjelpskurs. Vi har prosedyrer for alle sider av vår virksomhet i vårt elektroniske, ISO-sertifiserte kvalitetssystem.

For å legge grunnlaget for livslang lyst til lek og læring, legger vi i Furulund barnehage vekt på følgende:

* Fysisk aktivitet: Barna får varierte opplevelser med fysisk aktivitet. Vi legger til rette for aktiviteter som stimulerer fin - og grovmotorisk utvikling, både inne og ute.
* Lek: Vi legger til rette for variert type lek. Det settes av tid i hverdagen til at barna får leke, både alene og med voksen hjelp/deltakelse der det trengs. Vi gir barna opplevelser i form av turer, bøker og aktiviteter som stimulerer til å videreutvikle leken.
* Medvirkning: Barnas innspill og ønsker om aktiviteter ivaretas. Det pedagogiske innholdet og hverdagsaktivitetene gjenspeiler hva barna er opptatt av.
* Personalet: Personalet er positive, lytter til barna og ser hver enkelts behov.
* Turer: Tur hver uke, både planlagte, spontane, korte og lange. Målet med turen er ikke alltid viktigst, kanskje det dukker opp noe spennende på veien som er vel så interessant som det vi i utgangspunktet planla ?


I Furulund jobber vi med bruk av ipad, og appene Book Creator, Sound Touch og Imovie. Personalet har ulike forutsetninger og kunnskap for å gripe ann dette verktøyet (ipad). Vi er imidlertid ivrige etter å lære, og forsker og finner ut av ting sammen med barna. Ofte kan barna lære de voksne vel så mye som vi kan lære dem !