Ansatte

Barnehagens ledelse

Berit Marie Brennum Røsnes

Stilling: Daglig leder
483 25 944
furulund.barnehage@norlandia.com

Utdannelse/erfaring: Førskolelærerutdanning fra 1996, med fordypning i barnevern og videreutdanning i organisasjon og ledelse. Har vært daglig leder i Furulund siden 2005.

Småflisa

Srwa Omarzada

Stilling: Pedagogisk leder

Utdanning/erfaring: Utdannet førskolelærer i 2010, med fordypning i småbarnspedagogikk. Startet i Furulund i 2010.

Ingrid Husby Lindeland

Stilling: Førskolelærer

Utdannet førskolelærer fra Høgskolen i Hedmark i 2008, med drama som fordypning. Har senere jobbet som pedagogisk leder og førskolelærer. Startet i Furulund i 2012.

Aud Brenna

Stilling: Assistent

Har parklederkurs, og har hatt ansvar for en barnepark i ca 20 år. Jobbet i Furulund siden oppstart i 2003.

Christine Pedersen

Stilling: Fagarbeider

Har fagbrev som barne og ungdomsarbeider fra 2006, utdannet barnevernspedagog i 2011. Har jobbet 3 år i barnehage og startet i Furulund høsten 2014.

Snekkerbua

Dina Likhvan

Stilling: Pedagogisk leder

Utdannet musikkpedagog og førskolelærer fra universitet i Russland. Har jobbet 30 år som pedagog i skole og barnehage. Jobbet i Furulund siden barnehagen åpnet i 2003.

Maryam Karimi

Stilling: Assistent

Maryam kommer fra Pakistan, har to egne barn og jobber som tilleggsressurs i barnehagen. Startet i Furulund i 2016.

Cathrine Karlend

Stilling: Pedagogisk leder

Cathrine ble ferdig utdannet barnehagelærer i 2012 og har videreutdanning i pedagogikk. Hun studerer spesialpedagogikk ved siden av jobb. Cathrine startet i Furulund høsten 2015.

Jan Terje Sem

Stilling: Assistent

Har jobbet i Furulund barnehage siden 2007.

Sissel Falk-Birkeland

Stilling: Assistent

Har universitetsutdannelse og flere års ledererfaring fra å ha drevet egne butikker. Jobbet ett år i Barnehageressursen, og startet i Furulund i 2012. Tar utdanning som Fagarbeider.

Tahiri Ettehadulhagh

Stilling: Assistent

Utdannet språksekretær (fransk og engelsk) fra hjemlandet Kamerun. Har barnehageassistent kurs. Jobbet i Furulund siden 2005. Har 6 egne, voksne barn.

Saima Noreen

Stilling: Assistent

Saima kommer fra Pakistan, og har jobbet i Posten og på Plantasjen før hun kom til oss i Furulund barnehage i april 2014. Hun har 4 egne barn.

Lise Lena Karlsen

Stilling: Assistent

Har 20 års praksis fra arbeid i barnehage, både som assistent og førskolelærer. Har jobbet i Furulund siden 2006.

Tove Raaholdt

Stilling: Assistent

Har jobbet i barnepark / barnehage siden 1987. Har jobbet i Furulund siden barnehagen åpnet i 2003.

Tømmerstokken

Ingunn Bøe Berg

Stilling: Pedagogisk leder

Utdannet førskolelærer med forming som fordypning fra DMMH i Trondheim i 2010. Har jobbet som pedagogisk leder og førskolelærer siden det, og startet i Furulund i august 2011.

Anne Mette Heggberget

Stilling: Barnehagelærer

Anne Mette ble ferdig utdannet barnehagelærer våren 2015 og startet i Furulund i august samme år.

Tone Marie Lundbye

Stilling: Pedagogisk leder

Utdannet førskolelærer, har jobbet i barnehage siden 2000, både som assistent, ped.leder og daglig leder. Har fordypning i småbarnspedagogikk. Startet i Furulund i 2018.

Tina Viktoria Nymoen Knutsen

Stilling: Assistent

Har jobbet 6 år på LIBOS og 1 år i privat barnehage i Oslo. Startet i Furulund høsten 2014.

Andre ansatte

Lene Emilie Heggberget

Stilling: Annet

Lene er utdannet barnepleier og har jobbet i Furulund i ulike stillinger siden 2010. Nå jobber Lene som vikar ved behov.

Saiqa Shabbir

Stilling: Assistent

Saiqa har jobbet i barnehage siden 1995, og startet i Furulund i 2014. Saiqa er vikar ved behov.

Rikke Egeberg Helland

Stilling: Kjøkkenassistent

Har erfaring fra catering og storkjøkken, startet i Furulund i 2010.

Jemilam Ibrayim

Stilling: Resurspedagog

Utdannet førskolelærer fra Korla i Kina, og har over 20 års erfaring fra barnehage. Startet i Furulund høsten 2015. Jobber som vikar ved behov.