Ansatte

Barnehagens ledelse

Berit Marie Brennum Røsnes

Stilling: Daglig leder
483 25 944
furulund.barnehage@norlandia.com

Utdannelse/erfaring: Førskolelærerutdanning fra 1996, med fordypning i barnevern og videreutdanning i organisasjon og ledelse. Har vært daglig leder i Furulund siden 2005.

Småflisa

Malin Harvold Hansen

Stilling: Pedagogisk leder

Malin starter 03. juni, og er nyutdannet barnehagelærer.

Srwa Omarzada

Stilling: Pedagogisk leder

Utdanning/erfaring: Utdannet førskolelærer i 2010, med fordypning i småbarnspedagogikk. Startet i Furulund i 2010. Har permisjon til september 2019.

Ingrid Husby Lindeland

Stilling: Pedagogisk leder

Utdannet førskolelærer fra Høgskolen i Hedmark i 2008, med drama som fordypning. Har senere jobbet som pedagogisk leder og førskolelærer. Startet i Furulund i 2012.

Aud Brenna

Stilling: Assistent

Har parklederkurs, og har hatt ansvar for en barnepark i ca 20 år. Jobbet i Furulund siden oppstart i 2003.

Christine Pedersen

Stilling: Fagarbeider

Har fagbrev som barne og ungdomsarbeider fra 2006, utdannet barnevernspedagog i 2011. Har jobbet 3 år i barnehage og startet i Furulund høsten 2014. Er i svangerskapspermisjon april - desember 2019.

Jemilam Ibrayim

Stilling: Assistent

Utdannet førskolelærer fra Korla i Kina, og har over 20 års erfaring fra barnehage. Startet i Furulund høsten 2015. .

Snekkerbua

Dina Likhvan

Stilling: Pedagogisk leder

Utdannet musikkpedagog og førskolelærer fra universitet i Russland. Har jobbet 30 år som pedagog i skole og barnehage. Jobbet i Furulund siden barnehagen åpnet i 2003.

Thomas Nystuen Kristiansen

Stilling: Assistent

Har jobbet i barnehage siden 2015, startet i Furulund høsten 2018. Tar utdanning som barnevernspedagog på deltid ved Oslo Met.

Tone Marie Lundbye

Stilling: Pedagogisk leder

Utdannet førskolelærer, har jobbet i barnehage siden 2000, både som assistent, ped.leder og daglig leder. Har fordypning i småbarnspedagogikk. Startet i Furulund i 2018. Er stedfortreder for daglig leder.

Øyvind Dahl Jensen

Stilling: Assistent
oyvind.d.jensen@gmail.com

Øyvind starter 01.04.2019, og har bestått barne og ungdomsarbeiderfag teorieksamen i 2006. Han har arbeidserfaring fra barnehage siden 2005.

Jan Terje Sem

Stilling: Assistent

Har jobbet i Furulund barnehage siden 2007.

Sissel Falk-Birkeland

Stilling: Assistent

Har universitetsutdannelse og flere års ledererfaring fra å ha drevet egne butikker. Jobbet ett år i Barnehageressursen, og startet i Furulund i 2012. Tar utdanning som Fagarbeider. Er pedagogisk leder på disp.

Tahiri Ettehadulhagh

Stilling: Assistent

Utdannet språksekretær (fransk og engelsk) fra hjemlandet Kamerun. Har barnehageassistent kurs. Jobbet i Furulund siden 2005. Har 6 egne, voksne barn.

Lise Lena Karlsen

Stilling: Assistent

Har 20 års praksis fra arbeid i barnehage, både som assistent og førskolelærer. Har jobbet i Furulund siden 2006.

Tove Raaholdt

Stilling: Assistent

Har jobbet i barnepark / barnehage siden 1987. Har jobbet i Furulund siden barnehagen åpnet i 2003.

Tømmerstokken

Camilla Ranstrøm Karlsen

Stilling: Pedagogisk leder

Camilla starter som pedagogisk leder med særskilt fagansvar 02. mai 2019. Hun er 3. års student på Barnehagelærerutdanningen, og jobber med dispensasjon fra utdanningskravet barnehageåret 2019-2020.

Cathrine Karlend

Stilling: Pedagogisk leder

Cathrine ble ferdig utdannet barnehagelærer i 2012 og har videreutdanning i pedagogikk. Cathrine startet i Furulund høsten 2015.

Heidi Renate Olsen

Stilling: Assistent

Har jobbet lenge med barn, og har ca 2 års erfaring fra barnehage. Er utdannet interiørkonsulent og er glad i kreative fag. Starter i Furulund 03.04.2018.

Ingunn Bøe Berg

Stilling: Pedagogisk leder

Utdannet førskolelærer med forming som fordypning fra DMMH i Trondheim i 2010. Har jobbet som pedagogisk leder og førskolelærer siden det, og startet i Furulund i august 2011. I permisjon 28.03.18 - 19.04.19.

Line Mortensen

Stilling: Førskolelærer

Utdannet førskolelærer i 2000, med videreutdanning i lese og skriveopplæring. Har jobbet i Furulund tidligere i til sammen 10 år, og kommer tilbake til oss våren 2018 etter å ha jobbet 4 år i skolen. Vikar i Ingunn sitt svangerskapsvikariat.

Saima Noreen

Stilling: Assistent

Saima kommer fra Pakistan, og har jobbet i Posten og på Plantasjen før hun kom til oss i Furulund barnehage i april 2014. Hun har 4 egne barn.

Andre ansatte

Saiqa Shabbir

Stilling: Assistent

Saiqa har jobbet i barnehage siden 1995, og startet i Furulund i 2014. Saiqa er vikar ved behov.

Nejmeh Fazeli

Stilling: Vikar

Najmeh er vikar ved behov. Har 5 års erfaring fra ulike barnehager.

Rikke Egeberg Helland

Stilling: Kjøkkenassistent

Har erfaring fra catering og storkjøkken, startet i Furulund i 2010.