Ansatte

Barnehagens ledelse

Berit Marie Brennum Røsnes

Stilling: Daglig leder
483 25 944
furulund.barnehage@norlandia.com

Utdannelse/erfaring: Førskolelærerutdanning fra 1996, med fordypning i barnevern og videreutd. i organisasjon og ledelse. Master i styring og ledelse. Har vært daglig leder i Furulund siden 2005.

Småflisa

Malin Harvold Hansen

Stilling: Pedagogisk leder

Malin starter 03. juni, og er nyutdannet barnehagelærer. Hun har fordypning i ledelse av kunst, håndverk og kultur-fag.

Najmeh Fazeli

Stilling: Vikar

Najmeh har 5 års erfaring fra ulike barnehager. Er vikar for Christine Pedersen.

Saiqa Shabbir

Stilling: Assistent

Saiqa har jobbet i barnehage siden 1995, og startet i Furulund i 2014.

Ingrid Husby Lindeland

Stilling: Pedagogisk leder

Utdannet førskolelærer fra Høgskolen i Hedmark i 2008, med drama som fordypning. Har senere jobbet som pedagogisk leder og førskolelærer. Startet i Furulund i 2012.

Aud Brenna

Stilling: Assistent

Har parklederkurs, og har hatt ansvar for en barnepark i ca 20 år. Jobbet i Furulund siden oppstart i 2003.

Christine Pedersen

Stilling: Fagarbeider

Har fagbrev som barne og ungdomsarbeider fra 2006, utdannet barnevernspedagog i 2011. Har jobbet 3 år i barnehage og startet i Furulund høsten 2014. Er i svangerskapspermisjon april - desember 2019.

Jemilam Ibrayim

Stilling: Assistent

Utdannet førskolelærer fra Korla i Kina, og har over 20 års erfaring fra barnehage. Startet i Furulund høsten 2015. .

Snekkerbua

Dina Likhvan

Stilling: Pedagogisk leder

Utdannet musikkpedagog og førskolelærer fra universitet i Russland. Har jobbet 30 år som pedagog i skole og barnehage. Jobbet i Furulund siden barnehagen åpnet i 2003.

Srwa Omarzada

Stilling: Pedagogisk leder

Utdanning/erfaring: Utdannet førskolelærer i 2010, med fordypning i småbarnspedagogikk. Startet i Furulund i 2010. Har permisjon til desember 2019.

Thomas Nystuen Kristiansen

Stilling: Assistent

Har jobbet i barnehage siden 2015, startet i Furulund høsten 2018. Tar utdanning som barnevernspedagog på deltid ved Oslo Met.

Tone Marie Lundbye

Stilling: Pedagogisk leder

Utdannet førskolelærer, har jobbet i barnehage siden 2000, både som assistent, ped.leder og daglig leder. Har fordypning i småbarnspedagogikk. Startet i Furulund i 2018. Er stedfortreder for daglig leder.

Øyvind Dahl Jensen

Stilling: Assistent
oyvind.d.jensen@gmail.com

Øyvind har arbeidserfaring fra barnehage siden 2005, og startet i Furulund i april 2019. Han har bestått barne og ungdomsarbeiderfag teorieksamen i 2006.

Jan Terje Sem

Stilling: Assistent

Har jobbet i Furulund barnehage siden 2007.

Sissel Falk-Birkeland

Stilling: Assistent

Har universitetsutdannelse og flere års ledererfaring fra å ha drevet egne butikker. Jobbet ett år i Barnehageressursen, og startet i Furulund i 2012. Tar utdanning som Fagarbeider. Er pedagogisk leder på disp.

Tahirih Ettehadulhagh

Stilling: Assistent

Utdannet språksekretær (fransk og engelsk) fra hjemlandet Kamerun. Har barnehageassistent kurs. Jobbet i Furulund siden 2005. Har 6 egne, voksne barn.

Lise Lena Karlsen

Stilling: Assistent

Har 20 års praksis fra arbeid i barnehage, både som assistent og førskolelærer. Har jobbet i Furulund siden 2006.

Tove Raaholdt

Stilling: Assistent

Har jobbet i barnepark / barnehage siden 1987. Har jobbet i Furulund siden barnehagen åpnet i 2003.

Tømmerstokken

Camilla Ranstrøm Karlsen

Stilling: Pedagogisk leder

Camilla startet som pedagogisk leder med særskilt fagansvar 02. mai 2019. Hun er 3. års student på Barnehagelærerutdanningen, og jobber med dispensasjon fra utdanningskravet barnehageåret 2019-2020.

Cathrine Karlend

Stilling: Pedagogisk leder

Cathrine ble ferdig utdannet barnehagelærer i 2012 og har videreutdanning i pedagogikk. Cathrine startet i Furulund høsten 2015.

Heidi Renate Olsen

Stilling: Assistent

Har jobbet lenge med barn, og har ca 3 års erfaring fra barnehage. Er utdannet interiørkonsulent og er glad i kreative fag. Starter i Furulund 03.04.2018. Disp. som pedagogisk leder fra april-september 2019.

Line Mortensen

Stilling: Førskolelærer

Utdannet førskolelærer i 2000, med videreutdanning i lese og skriveopplæring. Har jobbet i Furulund siden barnehagen åpnet i 2003, og jobbet 4 år i skolen. Vikar for pedagoger som har fridager.

Marianne Jean

Stilling: Fagarbeider

Marianne startet i Furulund 05.08.19. Hun har mange års erfaring fra barnehage, både som fagarbeider og som pedagogisk leder på disp.

Saima Noreen

Stilling: Assistent

Saima kommer fra Pakistan, og har jobbet i Posten og på Plantasjen før hun kom til oss i Furulund barnehage i april 2014. Hun har 4 egne barn.

Andre ansatte

Rikke Egeberg Helland

Stilling: Kjøkkenassistent

Har erfaring fra catering og storkjøkken, startet i Furulund i 2010.